Jaan Oh Baby songs with Lyrics

Jaan OH Baby
Naila Nayem & Salman

Jaan Oh Babbiee shona moyna pakhi

Kobe tumi hobe amar Ashbe buke

Jaan Oh Babbiee shona moyna pakhi
Kobe tumi hobe amar Ashbe buke
Amer joto bhai-brother dakabe tumay Vabi
Tumer sharir achole te thakbe Ghorer Chabi
Habu Dubu Khachi Ami prem Sagore nema
Prothom Dekhai Porecilam Ami Tumer preme
Tumer Duti Chokh Kore amar Pagol
Shomoy ta Jeno Theme Jaay
Ami Chayni Kichu Ar Chere Dibo Je sob
Tumer Ek Esharay
Ei mon to Tumeri pore Laal Shari
Kobe Tumi Asbe Bolo Bow hoye Ghore
Jaan Oh Babbiee shona moyna pakhi

Kobe tumi hobe amar Ashbe buke

Jaan Oh Babbiee shona moyna pakhi
Kobe tumi hobe amar Ashbe buke
jodi pari Ena Dibo Chondro Tarar Mela
Tumer Shate Shopne Dhakhi Dustu Dustu Khela
Tumer Choto Vhai-ke Ami Dhakbo Amer Shala
Biyer Pore Dujone Mile Dekhbo Alif-Laila
Tumer Oi hasi Boro bhalovashi
Shujog dile tumi amay Ektu kach-Ashi
Jaan Oh Babbiee shona moyna pakhi

Kobe tumi hobe amar Ashbe buke

Jaan Oh Babbiee shona moyna pakhi
Kobe tumi hobe amar Ashbe buke
Jaan Oh Babbiee shona moyna pakhi

Kobe tumi hobe amar Ashbe buke

Jaan Oh Babbiee shona moyna pakhi
Kobe tumi hobe amar Ashbe buke
Amer joto bhai-brother dakabe tumay Vabi
Tumer sharir achole te thakbe Ghorer Chabi
Habu Dubu Khachi Ami prem Sagore nema
Prothom Dekhai Porecilam Ami Tumer preme
Tumer Duti Chokh Kore amar Pagol
Shomoy ta Jeno Theme Jaay
Ami Chayni Kichu Ar Chere Dibo Je sob
Tumer Ek Esharay
Ei mon to Tumeri pore Laal Shari
Kobe Tumi Asbe Bolo Bow hoye Ghore
Jaan Oh Babbiee shona moyna pakhi

Kobe tumi hobe amar Ashbe buke

Jaan Oh Babbiee shona moyna pakhi
Kobe tumi hobe amar Ashbe buke
jodi pari Ena Dibo Chondro Tarar Mela
Tumer Shate Shopne Dhakhi Dustu Dustu Khela
Tumer Choto Vhai-ke Ami Dhakbo Amer Shala
Biyer Pore Dujone Mile Dekhbo Alif-Laila
Share